ΠΑΡΟΡΙ-PRESS Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ


TO BHMA ENHMEΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΑΡΟΡΙΤΗ

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις Κατασκηνώσεις της Μητροπόλεώς μας

 
Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μέ πολλούς καί διαφόρους τρόπους συμπαρίσταται στόν ἀγώνα τῶν γονέων γιά τήν σω­στή καθοδήγηση τῶν παιδιῶν τους. Ἐκτός ἀπό τά Κατηχη­τι­κά Σχο­λεῖα, τίς Συνάξεις Νέων, τή Σχολή Παραδοσιακῶν Χορῶν, λειτουργεῖ κάθε καλοκαίρι τίς Ἐκκλησιαστικές Κα­τα­­σκη­νώ­σεις στήν Παραλία τοῦ Καινουρίου Λο­κρί­δος, ὅπου φιλοξενοῦνται τά παιδιά μας δω­ρεάν.
Οἱ Κατασκηνώσεις προσφέρουν στά παιδιά τή δυνα­τό­τη­τα νά ζή­σουν γιά λίγες ἡμέρες κοντά στή φύση μέ τό παιχνίδι καί τήν ψυ­χα­γωγία ἀλλά καί νά ἀναγεννηθοῦν μέ τή συμμετοχή τους στή μυ­στη­ριακή ζωή τῆς Ἐκ­κλη­σίας.
Φέτος θά λειτουργήσουν σέ τρεῖς (3) περιόδους.
Ἡ 1η περίοδος περιλαμβάνει ἀγόρια Δ΄- Στ΄ Δημοτικοῦ καί εἶναι ἀπό 1 ἕως 12 Ἰουλίου.
Ἡ 2η περίοδος περιλαμβάνει ἀγόρια, Γυμνα­σίου καί Λυκείου καί εἶναι ἀπό 13 ἕως 22 Ἰουλίου.
Ἡ 3η περίοδος περιλαμβάνει κορίτσια Δ΄, Ε΄ καί ΣΤ΄ Δημο­τι­κοῦ καί Γυμνασίου καί εἶναι ἀπό 23 Ἰουλίου ἕως 31 Ἰουλίου.
Ὅσα παιδιά ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν στίς Κατα­σκη­νώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καλοῦνται νά συμπλη­ρώ­σουν μία ἔντυπη δή­λω­ση, τήν ὁποία θά προμη­θευ­τοῦν ἀπό τά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πό­λεως ἤ τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐ­νο­ρίας τους καί νά τήν καταθέσουν μέχρι 25 Ἰου­νίου.
 
EK THΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.